Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
0
tienzombiev4
5.590.000 VND
1
ruangao
4.900.000 VND
2
tienxinhtrai
3.249.000 VND
3
thongsoaica
560.000 VND
4
Minh0204a
400.000 VND
5
kaka123
294.000 VND